Lediga jobb på Humlegården fastigheter

Lediga jobb

Din karriär på Humlegården Fastigheter

Humlegården Fastigheter är en arbetsplats som, precis som våra lokaler, ger utrymme för stora tankar och visioner. Vi gillar högt i tak och tydliga mål. Här har alla mycket att säga till om och vi ser det som en självklarhet att våra medarbetare tar för sig. Vi vill skapa en tillåtande och inkluderande kultur där alla tar sitt ansvar och ser sitt eget bidrag till verksamheten. Att gå till jobbet varje dag ska kännas inspirerande, motiverande och tryggt. Våra värderingar, engagemang, kompetens och ansvar utgör grunden för vår verksamhet. Tillsammans med ramverk och policys såsom uppförandekoden vill vi skapa en tydlighet och en säker, respektfull miljö där alla har samma rättigheter och skyldigheter. 

Senaste nytt på Humlegården

Intervju med Anna Jakobsson ny affärsutvecklare på Humlegården

Läs mer

Hittar du inte tjänsten du söker?

Karriärmöjligheter 

Vi på Humlegården är måna om att våra medarbetare ska kunna utvecklas i sina arbetsroller och ta sig an nya spännande utmaningar inom bolaget, när möjligheten uppstår. Grunden för detta är en ständig dialog, där vi lyssnar på vilka behov som finns och försöker se till att varje medarbetare hela tiden tar kliv framåt. I vår värdegrund är ansvarstagande centralt. För oss är det viktigt att alla känner ett stort förtroende och har tydliga mandat i sin arbetsroll.  Vi arbetar med Performance Management som grund för kontinuerliga medarbetarsamtal, där vi lägger fokus på såväl prestation och måluppföljning som utveckling och balansen mellan arbete och fritid. Tillsammans utformas också en individuell utvecklingsplan som kan innehålla utbildningar, mentorskap och deltagande i nätverk eller projekt.

Generösa förmåner 

På Humlegården strävar vi efter att skapa goda arbets- och livsmiljöer. Vi vill erbjuda en stimulerande och hälsosam arbetsmiljö. En viktig del i det är hälsa och välmående, och aktiviteter som främjar det har därför en central roll i vår vardag. Medarbetarnas välbefinnande är också något som fångas upp i både de individuella medarbetarsamtalen och i den årliga medarbetarundersökningen. På så sätt kan vi identifiera utmaningar, följa upp och agera då det behövs. Vi erbjuder varje medarbetare ett flertal uppskattade förmåner såsom individuell sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, massage och gemensamma aktiviteter som exempelvis löpning med coach. Vi tillämpar även kollektivavtal och pensionsförmåner. 

Möt några av oss

Med fokus på ledarskapet

Vår målsättning är att ha branschens mest engagerade medarbetare och de bästa ledarna. En viktig del i detta arbete är vårt ledarforum, där alla chefer på Humlegården får ta del av utbildningar och utbyta erfarenheter. Under 2018 fick alla chefer möjlighet att delta i ett ledarutvecklingsprogram.

Målet med programmet är att skapa ett gemensamt synsätt avseende hur man agerar som ledare, i alla frågor som gäller våra medarbetare. För oss är det viktigt att alla kan ge konstruktiv feedback, kunna reflektera över sitt eget ledarskap, ha en öppen dialog och kunna förmedla vad som förväntas av medarbetaren. Alla chefer får en lärarpartner i form av en kollega samt får tillgång till en coach för att arbeta med sin individuella utveckling.

Hållbarhet

Vi strävar efter att vara ett ansvarstagande företag där vi vill ha en positiv påverkan på människor, miljön och samhället vi verkar i. Det är flera parametrar som ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete. Där är det vårt ägardirektiv, FN:s globala mål och vår egen strategi för hållbar utveckling som utgör stommen för vårt arbete.

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela organisationen, vare sig det gäller nya samarbeten, fastighetsutveckling eller skapandet av attraktiva miljöer. På så sätt bidrar vi till ett mer hållbart kundlöfte. Vi arbetar även aktivt med att involvera, inspirera och engagera våra medarbetare för att vi tillsammans ska ha samma förhållningssätt och ta ett gemensamt ansvar för att bidra till en mer hållbar utveckling.

Följ oss på sociala medier